Incarcarea imaginilor in ActionScript3

ActionScript3 ofera o modalitate simpla de incarcare a imaginilor. Sunt de ajuns 4 linii de cod pentru a incarca o imagine pe scena:

var reqImg:URLRequest = new URLRequest('numeImagine.jpg')
var loaderImg:Loader = new Loader()
loaderImg.load(reqImg)
addChild(loaderImg)

Daca pui codul de mai sus pe primul frame al unui fisier flash AS3, si calea imaginii in loc de numeImagine.jpg, ai obtinut un loader de imagine.

O modalitate mai eleganta de a face acest lucru este sa creezi o clasa care sa incarce imagini. Este bine sa iti structurezi clasele inca de la inceput si de aceea e nevoie de un director principal care va contine toate clasele create. Deoarece se poate ajunge ca acest director sa contina foarte multe clase, este indicat ca acestea sa fie distribuite in subfoldere, in functie de utilitatea clasei. Recomand FlashDevelop (despre care am vorbit intr-un post anterior), pentru scrierea urmatoarelor clase.

Clasa pentru incarcare de imagini se va numi Image.as si va sta in fd\display\. Continutul fisierului Image.as este urmatorul:

package fd.display{
  import flash.display.MovieClip;
  import flash.display.Loader;
  import flash.net.URLRequest;
 
  public class Image extends MovieClip{
   public function Image(str:String){
     var reqImg:URLRequest = new URLRequest(str)
     var loaderImg:Loader = new Loader()
     loaderImg.load(reqImg)
     addChild(loaderImg)
   }
  }
}

Clasa de mai sus este o clasa ajutatoare, si pentru a vedea rezultatul trebuie sa scriem o noua clasa. In directorul parinte al directorului fd, se va creea un fisier Main.as care o sa contina codul de apelare al clasei Image. Fisierul Main.as va avea continutul:

package{
  import flash.display.Sprite;
  import fd.display.Image;
 
  [SWF(width="600", height="400", backgroundColor="#FFFFFF")]
 
  public class Main extends Sprite{
   public function Main(){
     var img:Image = new Image('numeImagine.jpg')
     addChild(img)
   }
  }
}

Pentru a vedea rezultatele, se compileaza fisierul Main.as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *